English Svenska

Versionsnyheter

Version 2.7.8

2021-10-05

Sammanfattning

Den här versionen innehåller främst buggfixar.

Åtgärdat

Nya funktioner

Kända problem

Version 2.7.7

2020-09-30

Sammanfattning

I den här versionen har vi återintroducerat paragraf 34.1. I den här nya versionen av paragrafen används fordonsdata för att beräkna överträdelsen vilket gör att en viss fördröjning (beroende på kopieringsrutiner för fordon) kan komma att uppstå jämfört med övriga paragrafer. Vi har även introducerat två nya tilläggstjänst, Samsara samt Webfleet.

Nya funktioner

Kända problem

Version 2.7.6

2020-04-21

Sammanfattning

Den här version rättar några småfel samt lägger till en ny paragraf (34.1) till valideringen som gäller Handhavande av färdskrivare (EU165). Inkluderandet av paragrafen innebär att man nu kan få överträdelser för ogiltiga kortuttagningar.

OBS! Den nya paragrafen 34.1 är tillfälligt avstängd. Vi arbetar med att kunna återkomma med en reviderad version av kontrollen så snart som möjligt.

Nya funktioner

Kända problem

Version 2.7.5

2019-09-02

Sammanfattning

Den här version rättar några småfel samt lägger till en integration mot RIO för nedladdning av färdskrivarfiler.

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.7.4

2019-05-06

Sammanfattning

Den här version har stöd för den "Smarta Färdskrivaren" (1C, generation 2). Positionsdata (GNSS) från dessa filer finns nu tillgänglig i aktivitetsanalysen och berörda rapporter.

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.7.3

2018-06-25

Sammanfattning

Denna version rättar till några smärre fel samt lättar på kravet att e-postadresser ska vara unika inom kontot. För administratörer har en rapport lagts till som gör det möjligt att se lyckade respektive misslyckade inloggningar till kontot.

Åtgärdat

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.7.2

2018-04-12

Sammanfattning

Funktioner har lagts till för att automatiskt skicka notifieringar via e-post eller SMS när vissa händelser inträffar; t.ex. när nya överträdelser har upptäckts för en förare. Behöriga användare hittar funktionen under menyvalet Konto och fliken Händelser.

En ny rapport har lagts till för att identifiera avvikelser inom kontot som kan behöva åtgärdas (de avvikelser som hanteras i denna version av rapporten är kommande/försenade filkopieringar samt kommande/försenade 2-årskontroller). Det är även möjligt att prenumerera på rapporten.

För de som använder Fleetboard-integrationen går det nu att registrera fler konton som filer ska hämtas från.

Åtgärdat

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.7.1

2017-12-13

Sammanfattning

Den stora nyheten i version 2.7.1 är stöd för överträdelsenivån "Synnerligen Allvarlig Överträdelse (SAÖ)" inom kör- och vilotidsförordningen. I övrigt har flertalet defekter åtgärdats och smärre ändringar införts för i huvudsak rapporter.

Åtgärdat

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.7.0

2017-10-04

Åtgärdat

OBS! Från och med denna version så dokumenteras de åtgärdade felen under denna punkt annorlunda än tidigare. För varje punkt under Åtgärdat så är det felet självt som beskrivs, dvs. något som inträffade för föregående version av idha-Online men nu är löst/åtgärdat.

Exempelvis: Mätverktyget i aktivitetsanalysen kraschar om inga aktiviteter finns i vyn. Punkten ska tolkas som att för den föregående versionen av idha-Online så kraschade mätverktyget i aktivitetsanalysen om inga aktiviteter fanns i vyn men nu fungerar det som det ska även när aktiviteter saknas i vyn.

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.6.3

2017-02-01

Åtgärdat

Nya funktioner

Kända problem

Version 2.6.2

2016-10-24

Åtgärdat

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.6.1

2016-06-08

Åtgärdat

Nya funktioner

Övrigt

Kända problem

Version 2.6.0

2016-03-02

Åtgärdat

Nya funktioner

Kända problem